Univera Logo

Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi’nde Yazılım Ekibimiz Anlattı: Dinamik Rota Optimizasyonu

Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen Endüstri ve İşletme Mühendisliği Kongresi, bu yıl ilk kez Adana’da gerçekleşti. Akademisyenler, özel sektör profesyonelleri, kamu çalışanları ve öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte Univera olarak biz de Dinamik Rota Optimizasyonu konulu bildirimiz ile konferansta bir sunum gerçekleştirdik.

Univera Yazılım Ekibi adına sunumu gerçekleştiren Yazılım Geliştirme Yöneticisi Neslihan Çalışkanel bildiri ile ilgili şunları söyledi: “Univera olarak genel anlamda kurumlar için satış, lojistik ve servis süreçlerini yönetebilecekleri kurumsal teknoloji çözümleri sunuyoruz. Çözümlerimiz arasında yer alan EnRoute isimli Çoklu Kanal Satış Yönetimi Çözümümüz ile yine kurumların satış dağıtım ve satış temsilcilerinin günlük aktivitelerinin takibini yapabilmelerini sağlıyoruz. Dinamik Rota Optimizasyonu, EnRoute için geliştirdiğimiz bir özellik. Özellikle hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren şirketler, gün içerisinde mümkün olduğunca çok noktaya optimum seviyede; araç ve personelle gitmeyi ve aynı zamanda satışlarını arttırmayı hedeflemektedir. Hedefler doğrultusunda hızlı tüketim sektörü distribütörlerinde çalışan Satış Temsilcileri(ST) haftalık veya aylık periyotlarda müşteri ziyaretleri gerçekleştirmektedir. Bu müşteri ziyaretleri yapılırken müşterilerin ziyaret frekansları, ziyaret edilmek istedikleri günler ve saatler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu girdiler kullanılarak her ST’nin hangi gün, hangi müşterileri ziyaret edeceği ve bu ziyaretleri hangi sırada yapacağına karar verilmesi gerekir. Söz konusu kararlar alınırken bütün ST’lerin planlama periyodu boyunca kat edecekleri toplam mesafenin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Biraz önce bahsettiğim gibi; Univera olarak biz, hızlı tüketim ürünleri sektöründen birçok firma için tedarik zinciri yönetimi yazılım araçları geliştiriyoruz. Bildirimizde Univera’nın hızlı tüketim sektörü müşterileri için geliştirdiği Dinamik Rotalama Algoritmasını anlattık. Ele alınan problem literatürde, “zaman pencereli, periyodik, çok depolu gezgin satıcı problemi” olarak geçiyor. Gezgin satıcı probleminin bir türevidir bu. Problemi çözmek için genetik algoritma tabanlı bir sezgisel algoritma tasarlayarak sektörün hayatını kolaylaştımış bulunuyoruz.”

Merhaba
İlginiz için teşekkür ederiz.
Yardımcı olmak için talebiniz hakkında bilgi alabilir miyim?