Proje Başlangıcı

Proje başlangıcında müşterilerimizin organizasyon yapısını anlayıp, beklentilerini ve amaçlarını belirliyoruz. Bu sayede müşterilerimizin projelerimizden en yüksek seviyede fayda sağlamasını ve projelerin planlı ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz.

Proje başlangıcı aşamasında, mevcut durum tespiti yapıyoruz ve istenilen sistem için neler yapılması gerektiğini belirliyoruz. Zaman-Kalite-Maliyet üçgeni modelinin, proje ekiplerinin ve proje üst yönetimini belirliyoruz. Oluşturulan SWOT analizi, proje planını hazırlayarak sistemin müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılaması için tüm gereksinimleri belirliyoruz.

Analiz ve Dizayn

Proje yaklaşımımızda önceliğimiz, müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuklarının başarı bir şekilde başlaması ve sürmesi... Bu nedenle her aşamada müşterimizle iletişimimizi güçlü tutarak süreç gereksinimlerinin yerine getirildiğine emin oluyoruz.

Sistem dizayn onayının alınması ile pilot sürecinin başladığı Analiz ve Dizayn aşamasında belirlenen tüm ihtiyaçlar özelinde gerekli bilgi/master data hazırlığı yapıyoruz. Proje planının olgunlaşması ile birlikte iş süreçlerini Panorama’da dizayn ediyoruz.  Genel kullanım ve yardım dokümanları bu aşamada oluşuyor.

Geliştirme ve Uyarlama

Tüm teknik detaylara hakim ve tecrübesiyle yönlendirici ekibimiz sayesinde müşterilerimize en uygun yöntemler geliştirerek hata riskini en aza indiriyoruz.

İhtiyaç analizleri ve sistem dizayn dokümanlarındaki tüm geliştirmeleri ve entegrasyonları projemizin üçüncü aşamasında tamamlıyoruz. İlgili birimlerin onayı ile birlikte projenin test ve pilot aşamasına geçiş yapıyoruz.

Test ve Pilot

İş süreçlerinin test ortamında dizayn edildiği bu aşamada sistem iki taraflı bir onay sürecine girer. Müşterimizin ve kendi içimizde kontrol edilen sistemin onay alması ile birlikte test ortamından canlı ortama geçişi yapılır. Belirlenen lokasyonlarda kullanıma geçilmesi ile pilot sürecimiz başlamış olur. Bu aşamada Çağrı Merkezi Destek hizmetimiz de devreye girerek olası hataların önüne geçilmesini sağlıyoruz. Test ve pilot süreçleri sonucunda yapılan “Pilot Değerlendirme” toplantısı ile projemizin tüm lokasyonlarda uygulamaya hazır olduğundan emin oluyoruz. Kullanıcı Dokümanları, distribütör hazırlık ve kurulum, eğitim kontrol listeleri ve destek ekibi dökümanlarını bu aşamada oluşturuyoruz ve sistemin tüm kullanıcılar tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz.

Sistem Yaygınlaştırma

Pilot çalışmalarının müşterimizin ve Univera olarak bizim onayımızdan geçmesi ile tüm lokasyonlarda planan şekilde kurulumlarını yapıyoruz. Bu aşamada kullanıcılardan gelen beklentileri değerlendiriyoruz. Periyodik olarak yaptığımız bilgilendirme raporları projenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor.

Sistem yaygınlaştırma aşamasında belirlenen lokasyonlarda sistemin kullanım gereksinimlerini gideriyoruz ve kullanıcıların sistemi kullanma konusunda eğitimlerini almış olduğundan emin oluyoruz.

Proje Kapanışı

Sistem ile ilgili tüm teknik detayların hazır olması ile birlikte proje kapanış aşamasına girmiş olur. Bu aşamada “Proje Başlangıcı”’nda belirlenmiş olan bütçe ve zaman kapsamında projemizi teslim ediyoruz ve müşterimizin onayına sunuyoruz. Hazırladığımız “Proje Kapanış Dokümanı” ile kazanımları, kalan risk ya da beklentilerini değerlendiriyoruz. Sistemin tüm lokasyonlarda ve tüm kullanıcılar tarafından sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlıyoruz ve Proje Kapanış Belgesi’nin onaylanması ile müşterimizin dijital dönüşüm yolculuğunun her aşamasında destek olmaya devam ediyoruz.

Değişim Yönetimi

Ülkemizde çok az sayıda firma tarafından uygulanan “Değişim Yönetimi” bizim için proje yaklaşımımızın en önemli aşamalarından biridir. Proje kapanışından sonra proje ihtiyaçları doğrultusunda işlemekte ve değişimin etkilerinin en başından belirlenip yönetilmesini sağlıyoruz.

Yaşayan projeler üretiyoruz! Gerek müşterilerimizin talepleri doğrultusunda gerek teknolojik gelişmelerden müşterilerimizin de faydalanmasını sağlamak için değişim sürecini yönetiyoruz ve önemsiyoruz. Univera olarak, Değişim Yönetimi yaklaşımımız sayesinde sürekli kendini yenileyen ve değişen ihtiyaçlara her dönemde çözüm sunan projeler üretiyoruz.