Quest Ürün Yönetimi

Demirhan İşbakan

Quest Ürün Müdürü

Fikret Akbaba

Kıdemli Proje Yöneticisi

Veli Özgür Temiz

Kıdemli Proje Yöneticisi

İsmet Alkan

Kıdemli Proje Yöneticisi